not found

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

WEGA-MIKOŁÓW SP. Z O.O. SP. K.

ul. Przyjaciół 125, 43-190 Mikołów

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

Marcin Wowk

iod.wega@grupaformat.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Przeprowadzenia rekrutacji

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

Na czas rekrutacji.

Ma Pana/Pani prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu