Osprzęt

  • Lemiesze do ładowarek z blachy trudnościeralnej 500HB.
  • Części maszyn z tworzyw sztucznych specjalnych.
  • Elementy wycinane wodą i wypalane plazmą – nietypowe części maszyn.
  • Elementy napawane napoinami trudnościeralnymi 600 i 650 HB.
  • Części maszyn ze stali specjalnych.