not found

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

WEGA-MIKOŁÓW SP. Z O.O. SP. K.

ul. Przyjaciół 125, 43-190 Mikołów

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

Marcin Wowk

iod.wega@grupaformat.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zamówienia/umowy

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351)/podpisana przez Panią/Pana umowa.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

5 lat po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Ma Pana/Pani prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351). Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia/umowy.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu